Hei og velkommen til vår nettportal, her kan du som kunde logge deg på og finne relevant informasjon.

Prowess

Du er her

Datagroup

Ombygging til krabebåt. Følgender tegninger:

 • Ny general arrangement;
 • Tank plan;
 • Fribordsplan;
 • Sikkerhetsplan;
 • Stability bok;
 • Profile og dekk plan;
 • Midskip seksjon;
 • Nye midtskips overbygning;
 • Endring av dekkshus på båtdekk;
 • Nye rulledempingstank;
 • Fundament til ny dekkskran;
 • Arrangement av prosessområde;
 • Isolasjon plan for frysing holder;
 • Hydraulikkskjema prosessområde;
 • Hydraulikkskjema dekksutstyr;
 • Mast lys arrangement;
 • MOB-båt utsettingsarrangement;
 • Innrednings plan;
 • Strukturell brannsikring plan;
 • Dør og vindu plan for ny inredning;
 • Ventilasjon plan for prosessområde;
 • Ventilasjon plan for ny inredning;
 • Sanitær diagram.

 

Referanse