Hei og velkommen til vår nettportal, her kan du som kunde logge deg på og finne relevant informasjon.

 

Velkommen til Maritime Engineering AS

Vi utfører alt tegning og beregningsarbeide samt spesifikasjoner som er nødvendig i forbindelse med både nybygg og ombygging av eksisterende fartøy. Vi foretar også inspeksjon i forbindelse med verkstedsopphold eller overtaking av fartøy.

NYBYGG

Vi utfører alt tegning og beregningsarbeide samt spesifikasjoner som er nødvendig i forbindelse med nybygg.

OMBYGGINGER

Vi utfører alt tegning og beregningsarbeide samt spesifikasjoner som er nødvendig i forbindelse med ombygging av eksisterende fartøy.

KONSULENT

Vi bistår med driftsassistanse til rederier med bl. a dokkingsspesifikasjoner, kontakt med myndigheter og klasseselskaper mm.

TEKNISK BISTAND

Vi bistår med teknisk bistand i forbindelse med driftsrelaterte problemstillinger.

Vidt spekter innen maritim sektor

Arbeidsområdet til selskapet spenner over et vidt spekter av tekniske tjenester til marim sektor og omfatter blant annet:

 • Nybygg
 • Ombygginger
 • Skipskonstruksjon
 • Beregningsarbeid
 • Tegning
 • Driftsassistanse
 • Håndbøker
 • Inspeksjoner
 • Spesialutstyr
 • Spesifikasjoner
 • Teknisk bistand

 

Nettbasert ISM og kvalitetsstyringssystem